Sản Phẩm

Rainbow® Cleaning System / Sản phẩm

Hệ Thống Làm Sạch Tổng Hợp Rainbow®

Khai thác sức mạnh Rainbow của bạn để dọn dẹp từng Inch trong nhà của bạn bằng các dụng cụ được thiết kế đặc biệt của chúng tôi. Các dụng cụ này đạt tiêu chuẩn với mỗi chiếc máy Rainbow:

 • Upholstery Tool
 • Dusting Brush
 • Floor and Wall Brush
 • Crevice Tool
 • Pet Grooming Tool
 • Wet pickup/Extractor Head
 • Attachment Caddy
 • Aerofresh Bag
 • nflator Tool
 • 8-Foot Hose
 • Stainless Steel Wands
Hãy Xem Cách Rainbow Vận Hành

Liên hệ nhà phân phối Rainbow® chính hãng để mua sản phẩm