Đặt mua phụ kiện

Rainbow® Cleaning System / Hỗ trợ / Đặt mua phụ kiện

Đặt mua linh kiện và phụ kiện Rainbow®

Tìm kiếm nước hoa Rainbow, linh kiện hoặc phụ kiện? Nhà phân phối Rainbow® ủy quyền gần đó có thể giúp đỡ.

TÌM MỘT NHÀ PHÂN PHỐI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nếu bạn không thể tìm được Nhà phân phối gần đó, vui lòng liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng Healthy Homes Viet Nam.

KHÁCH HÀNG CHÚ Ý: Đừng mắc phải sai lầm khi mua Rainbow thông qua các kênh không được uỷ quyền chính thức.

Khi khách hàng mua Hệ thống làm sạch tổng hợp Rainbow, là chúng ta mua để bảo vệ sức khoẻ của cả gia đình trong một thời gian dài, 10 năm 20 năm, chúng ta cần một nơi tin tưởng để bảo hành, kiểm tra định kỳ cũng như sửa chữa sau thời gian bảo hành. Và Hệ thống làm sạch tổng hợp Rainbow hàng thật chỉ được bán thông qua những Nhà phân phối được uỷ quyền chính thức trên toàn thế giới. Tại thị trường Việt Nam, Hệ thống làm sạch tổng hợp Rainbow được phân phối độc quyền và chính thức bởi Công Ty TNHH Healthy Homes Viet Nam.

Những nguy cơ khi mua từ những nơi không được uỷ quyền chính thức
Lợi ích khi mua từ Công Ty TNHH Healthy Homes Viet Nam