Videos

Rainbow® Cleaning System / Hỗ trợ / Videos

Rainbow® SRX: Giới thiệu về Rainbow

Rainbow® SRX: Đặc tính của Rainbow

Rainbow® SRX: Bảo hành sản phẩm

Rainbow® SRX: Chứng nhận tốt cho người bị dị dứng và suyễn

Rainbow® SRX: Chứng nhận khả năng lọc không khí

Rainbow® SRX: Cài đặt ban đầu

Rainbow® SRX: Dùng nước để “giặt” không khí

Rainbow® SRX: Sử dụng các dụng cụ

Rainbow® SRX: Cách để sử dụng 4 cấp độ Airflow Control

Rainbow® SRX: Cách để sử dụng Timer Mode Control

Rainbow® SRX: Tháo và làm sạch các bộ phận của máy

Rainbow® SRX: Cất giữ Rainbow của bạn một cách phù hợp

Rainbow® SRX: Làm thông một vòi bị tắc

Rainbow® SRX: Thay thế Bộ lọc HEPA

Rainbow® SRX: Thay thế Power Nozzle Belt

Rainbow® SRX: Sử dụng Airflow Control VentCơ hội nghề nghiệp rộng mở

Rainbow®: Giải pháp tự nhiên

Cơ chế nước “giặt” sạch không khí

Nước hoa Rainbow®

RAINMATE

RAINMATE IL

AQUAMATE Rainbow®

JETPAD Rainbow®

RAINJET

MINIJET Rainbow®

RAINBOWMATE

Giải pháp khử trùng và khử mùi.

4 Quart Basin và Extended Hose

Upholstery Tool

Cất giữ Rainbow của bạn một cách thích hợp

Cách để làm sạch các bộ phận của Rainbow

Nơi đặt mã số seri trên Rainbow và Power Nozzle

Airflow Control Vent

Dụng cụ nflator Tool

Cách để sử dụng Trigger Lock Switch

Cách để làm thông vòi bị tắc

Cơ hội Rainbow