Hỗ trợ

Rainbow® Cleaning System / Hỗ trợ


Làm sao để chúng tôi giúp bạn?


Bộ phận dịch vụ khách hàng Healthy Homes Viet Nam rất sẳn lòng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào về Hệ thống làm sạch tổng hợp Rainbow, phụ kiện và nhà phân phối Rainbow ủy quyền độc lập.

Healthy Homes Viet Nam – Dịch Vụ Khách Hàng

Điện thoại: +84 795 345 799
Địa chỉ: Toà nhà Healthy Homes, 16/72/4, Thiện Thuật, Quận 3

Liên hệ chúng tôi